Консультпункт

ШАНОВНІ  БАТЬКИ !
 

Перш ніж виконувати з дитиною ігрові завдання та вправи, що сприяють готуванню руки до письма, радимо вам уважно вивчити наші рекомендації. Чи впевнені ви в тому, що, незалежно від віку, фізичний розвиток вашо­го малюка, його психічний стан дозволяють залучати дитину до оволодіння певними навичками письма? Якщо ні, зверніться по допомогу до педаго­га, психолога. Адже ваше завдання — не тільки навчити дитину писати, але й пробудити в неї інтерес до навчання в школі як до чергового етапу її життя та розвитку. Рекомендації фахівців мають бути для вас орієнтиром у розв'язанні поставлених завдань.

Пропонуємо коротку характеристику аспектів розвитку дитини старшого дошкільного віку.

1. Фізичний розвиток:

·        у своїх діях керується всіма органами чуттів;

·        розуміє правила поведінки й дотримується їх у реальному житті;

·        уміння розрізняти стать людини, статерольову поведінку;

·        набуття навичок самообслуговування, особистої гігієни тощо.

2. Емоційний розвиток:

·        орієнтується в основних емоціях, називає їх словами;

·        адекватно реагує на життєві ситуації;

·        уміє стримувати негативні емоції, контролювати свої почуття;

·        знає, як позитивні й негативні переживання впливають на стан і настрій людей.

3. Соціальний розвиток:

·        швидко звикає до нових умов життя, добре орієнтується в новому середовищі, пристосовується до його вимог;

·        довіряє знайомим, вільно з ними спілкується;

·        за необхідності звертається до дорослого по допомогу;

·        узгоджує свої дії з партнерами із сумісної діяльності, вміє виходити з конфліктних ситуацій з найменшими витратами зусиль;

·        поводиться відповідально, може пояснити свої рішення та вчинки.

4. Мовленнєвий розвиток:

·        правильно вимовляє звуки мовлення;

·        розуміє значення мовлення для людини;

·        готова до письма;

·        має збалансований словниковий запас.

Підготовка руки до письма передбачає:

— формування правильної пози під час письма (уміння правильно сидіти, тримати ручку, олівець, розташовувати предмети на столі);

— розвиток навичок орієнтування в просторі й на аркуші;

-  навчання елементів письма (цифр, букв);

-    розвиток зорових і рухових аналізаторів.

— розвиток вольових рис характеру (посидючість, працьовитість, самостійність, наполегливість; уміння чути, слухати, бачити; увага, кон­троль);

Процес письма є надзвичайно важким. Він вимагає від малюка не тільки фізичних, інтелектуальних, але й емоційних зусиль.

Під час занять із дити­ною обов'язково дотримуйтеся таких правил.

1.   Підготуйте дитину психологічно до занять письмом. Розгляньте зошит разом із малюком, скажіть, що він обов'язково впорається із завданнями. Пригадайте нещодавні успіхи дитини — це налаштує її на позитивне став­лення до занять. Хваліть малюка за успіхи й підтримуйте, коли він не впо­рався із вправою. Важливо, щоб дитина вірила у свої сили.

2.   Не допускайте перевтоми: у дошкільному віці важливе не навчання письма, а саме готування до нього. Заняття з готування руки до письма проводьте двічі-тричі на тиждень, їхня тривалість не повинна перевищува­ти ЗО хв. Кількість виконуваних завдань за один раз залежить від бажання дитини займатися та її індивідуальних здібностей. Рекомендуємо виконува­ти по 2—3 завдання за одне заняття.

3.   Пам'ятайте про обов'язкове використання ігор, ігрових вправ.

4.   Щоразу згадуйте гігієнічні правила письма:

·  постава під час письма;

·  положення рук;

·  положення кисті руки, яка пише;

·  положення ручки;

 

·  положення зошита.

                                                         

span class=