Нормативні документи

Роль сім’ї у дошкільній освіті

( ст.8 Закону України «Про дошкільну освіту»)

1.       Сім’я зобов’язана сприяти здобуттю дитиною освіти у дошкільних та інших навчальних закладах або забезпечити дошкільну  освіту в сім’ї відповідно до вимог Базового компоненту дошкільної освіти.

2.       Відвідування дитиною дошкільного закладу не звільняє сім’ю від обов’язку  виховувати , розвивати і навчати її в родинному колі.

3.       Батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність перед суспільством і державою за розвиток, виховання і навчання дітей, а такоє збереження їх життя , здоров’я , людської гідності.

Завдання дошкільної освіти.

(ст. 7 Закону України «Про дошкільну освіту»)

 1. Збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дитини;
 2. Виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей Українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;
 3. Формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду;
 4. Виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;
 5. Здійснення соціально – педагогічного патронату сім’ї.

        Права дитини у сфері дошкільної освіти

                     (ст. 28  Закону України «Про дошкільну освіту»)

Дитина має право на:

 1. Безоплатну дошкільну освіту у державних і комунальних дошкільних навчальних закладах.
 2. Безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчанняю
 3. Захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку.
 4. Безоплатне медичне обслуговування  у  державних і комунальних дошкільних навчальних закладах.
 5. Захист від будь-якої експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також від фізичного  та психологічного насильства, приниження її гідності;
 6. Здоровий спосіб життя.